Orde van dienst 14 juli 2024. Aanvang 10.00 uur. Live via kerkdienst gemist en YouTube. 1e collecte: Eredienst. 2e collecte: Onderhoud. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op NL60INGB0004499449 t.n.v. Ned. Evangelische Gemeente Benidorm

Orde van dienst 14 juli 2024. Aanvang 10.00 uur. Live via kerkdienst gemist en YouTube. 1e collecte: Eredienst. 2e collecte: Onderhoud. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op NL60INGB0004499449 t.n.v. Ned. Evangelische Gemeente Benidorm

Voorganger: Ds. Aleida de Hoog

Ambtsdrager van Dienst: Conny van Blitterswijk

Mededelingen: Bert Berendsen

Schriftlezingen: Ruth 2: 1-18 en 19-23

Lector: Kitty Bolhuis

Thema:  “Een werkveld zonder ego’s”

 • Welkom en mededelingen
 • Stil gebed
 • Aansteken van de kaarsen
 • Zingen: Psalm 65: 1 en 5 ‘De stilte zingt U toe o Here’
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 65: 6
 • Gebed van toenadering, overgaand in gebed om verootmoediging
 • Woord van vergeving
 • Zingen: Gezang 7/Lied 316 : 1 ‘Het woord dat u ten leven riep’
 • Leefregel
 • Zingen: Gezang 7/Lied 316: 4
 • Schriftlezing: Ruth 2: 1-18 en 19-23
 • Zingen: Gezang 350 ‘God die leven hebt gegeven’
 • NB: na het eerste gedeelte van de schriftlezing van Gezang 350 het eerste en het tweede vers en na het tweede stukje het 3e en het vierde!
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied ‘Ik wil jou van harte dienen’
 • Dankgebed en voorbeden; stil gebed; gezamenlijk gebeden Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Gezang 488B LB 1973/LB 2013 ‘Zolang er mensen zijn op aarde’
 • Zegen
 • Zingen Gezang 456: 3 ‘Amen, amen, amen,’