1. Introductie

Dit is het privacy beleid van de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Benidorm (hierna NIGB) dit beleid is van toepassing op onze website www.kerkinbenidorm.nl.

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere instelling binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook kerken vallen onder deze wet en moeten dus zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

2. DATA VERWERKING

Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer er een handeling gepleegd wordt die betrekking heeft op een of meerdere (te identificeren) personen. Het heeft dus niet alleen betrekking op het verstrekken van namen en adressen aan derden, maar heeft ook betrekking op foto’s of beelden waarop mensen herkenbaar in beeld komen.

REGISTRATIE DATA

Als u zich registreert op onze website, slaan uw gebruikersnaam, emailadres en alle andere persoonlijke informatie die u invult op in uw gebruikers profiel. U kunt deze op elk gewenst moment inzien, aanpassen of verwijderen (be halve de gebruikersnaam wijzigen). De beheerders van de website kunnen deze informatie ook zien en aanpassen.

CONTACT FORMULIER

Informatie verstuurd via het contactformulier wordt opgeslagen in onze mailbox

GOOGLE ANALYTICS

We gebruiken Google Analytics op onze site voor anonieme rapportage van sitegebruik. Er worden dus geen gepersonaliseerde gegevens opgeslagen. Gebruik deze link als u zich wilt afmelden voor Google Analytics die uw gedrag op onze website controleert: Google Analytics Opt-out.

GEBRUIK VAN PERSONLIJKE DATA

De handelingen die wij als kerk met persoonsgegevens doen zijn in hoofdlijnen de volgende:

 1. Het registreren en vastleggen van persoonsgegevens van leden en vrienden middels een inschrijfformulier;
 2. Het sturen van een e-mail met namen naar de gemeenteleden en vrienden;
 3. Het nemen van foto’s van personen (voorganger, raadsbroeder, organist, dirigent, gemeentelid of gast) tijdens de kerkdienst of andere activiteit (Denk bv aan de Kerst-of Paasviering in de kerkzaal, een groepsactiviteit of groepsuitje, een doopdienst of andere speciale dienst, etc.) die geplaatst worden op de website en/of op Facebook;
 4. Het vermelden van namen, adresgegevens, E-mailgegevens en pasfoto’s in het ledenbestand en dat verspreid wordt onder de leden;
 5. Het vermelden van verjaardagen in Het Contact of op de website;
 6. Het mogelijk opnemen en uitzenden van kerkdiensten via livestream op YouTube of andere media waarin personen op het podium genoemd en herkend kunnen worden;
 7. Het maken van opnamen en publiceren van foto’s of films van bijeenkomsten in onze kerk of activiteiten die door of vanwege de kerk worden georganiseerd.
 8. Bij de mededelingen en de voorbede tijdens de dienst het vermelden van personen die ziek zijn of juist weer beter geworden of hersteld zijn of iets anders hebben meegemaakt of mee gaan maken wat met de gemeente gedeeld wordt.
3. INGESLOTEN CONTENT

Paginas op deze website bevatten mogelijk ingesloten content, zoals bijvoorbeeld YouTube videos. Ingesloten content van andere websites werkt precies zoals wanneer u deze websites rechtstreeks bezoekt.

Deze websites verzamelen mogelijk ook informatie over u, gebruiken cookies, gebruiken aanvullende tracking door derden, of houden content specifieke data bij opgeslagen in deze website. Onderstaand vindt u een lijst van deze services die wij mogelijk gebruiken:

FACEBOOK

Facebook heeft zijn eigen cookie- en privacybeleid waarover wij geen controle hebben. Er worden geen cookies van Facebook geïnstalleerd en uw IP wordt pas naar een Facebook-server verzonden als u ermee instemt. Bekijk hier hun privacybeleid: Facebook Privacy Policy .

YOUTUBE

We gebruiken YouTube-video’s die op onze site zijn ingesloten. YouTube heeft zijn eigen cookie- en privacybeleid waarover wij geen controle hebben. Er worden geen cookies van YouTube geïnstalleerd en uw IP wordt pas naar een YouTube-server verzonden als u ermee instemt. Bekijk hier hun privacybeleid: YouTube Privacy Policy.

4. COOKIES

Deze site maakt gebruik van cookies – kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de site een betere gebruikerservaring te bieden. Over het algemeen worden cookies gebruikt om gebruikersvoorkeuren te behouden, informatie op te slaan voor zaken als winkelwagentjes en geanonimiseerde trackinggegevens te verstrekken aan applicaties van derden, zoals Google Analytics. Cookies bestaan over het algemeen om uw browse-ervaring te verbeteren. U kunt er echter de voorkeur aan geven om cookies op deze site en op anderen uit te schakelen. De meest effectieve manier om dit te doen, is door cookies in uw browser uit te schakelen. We raden u aan de helpsectie van uw browser te raadplegen.

NOODZAKELIKLE COOKIES (ALLE SITEBEZOEKERS)
 • PHPSESSID: To identify your unique session on the website.
NOODZAKELIKLE COOKIES (AANVULLEND VOOR INGELOGDE LEDEN)
 • wp-auth: Wordt door WordPress gebruikt om ingelogde bezoekers, wachtwoordverificatie en gebruikersverificatie te verifiëren.
 • wordpress_logged_in_{hash}: Wordt door WordPress gebruikt om ingelogde bezoekers, wachtwoordverificatie en gebruikersverificatie te verifiëren.
 • wordpress_test_cookie Gebruikt door WordPress om ervoor te zorgen dat cookies correct werken.
 • wp-settings-[UID]: WordPress stelt een paar wp-instellingen-[UID] cookies in. Het nummer aan het einde is uw individuele gebruikers-ID uit de databasetabel van de gebruikers. Dit wordt gebruikt om uw weergave van de admin-interface aan te passen, en mogelijk ook de interface van de hoofdsite.
 • wp-settings-{time}-[UID]:WordPress stelt ook een paar wp-instellingen-{time}-[UID] cookies in. Het nummer aan het einde is uw individuele gebruikers-ID uit de databasetabel van de gebruikers. Dit wordt gebruikt om uw weergave van de admin-interface aan te passen, en mogelijk ook de interface van de hoofdsite.
5. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS

Als u niet geregistreerd bent op onze website en u bent geen lid van onze gemeente, wordt er geen persoonlijke informatie van u opgeslagen.

Als u geregistreerd heeft via de website of u bent lid van onze gemeente is uw informatie ter beschikking van onze ledenadministratie.

Onze ledenadministratie wordt beheerd door het Kerkelijk Bureau. Ook wordt er over persoonsgegevens beschikt en ook bewaard bij degenen die een taak in de kerk hebben:

 1. Het Kerkelijk Bureau en de Kerkenraad
 2. Het Pastoraal Team, die bezoeken afleggen zodat zij adresgegevens hebben
 3. De redacteuren van De Schakel, die dat in de kopij aantreffen
 4. De penningmeester en de betaalmeester met de commissie van beheer
 5. Ons administratiekantoor die gegevens bijhoudt en verzendt van onze koster
 6. De Scriba die een back-up van allerlei dossiers heeft
 7. In de kerk waar de aanmeldingsformulieren van de leden, de verslagen van de raadsvergaderingen, de verslagen van de ledenvergaderingen en het archief van de boekhouding bewaard worden.
6. TOEGANG DERDE PARTIJEN

Onze kerkorganisatie is verplicht een beleid te maken met een protocol of privacy-statement. Wij verklaren hierbij uitdrukkelijk, dat wij er op zullen toezien dat vertrouwelijk met alle bij voornoemde personen berustende persoonsgegevens om zal worden gegaan en dat wij deze niet zonder toestemming zullen doorgeven aan andere personen en/of instanties buiten de kerk en dat uw gegevens voldoende beveiligd zullen worden opgeslagen. Zodra u te kennen geeft dat u uw gegevens uit de kerkelijke administratie gewijzigd of verwijderd wil hebben, kunt u dit direct schriftelijk of per mail doorgeven aan het Kerkelijk Bureau en zal dit zonder meer uitgevoerd worden. U kunt op zondagochtend altijd bij het KB terecht voor vragen.

Uit zorgvuldigheid wijst de Kerkenraad er op dat er, in verband met de privacywetgeving, tijdens kerkelijke bijeenkomsten geen foto’s van personen gemaakt mogen worden, ook niet voor eigen gebruik. Het maken van foto’s van personen op het podium, zoals voorgangers, muzikanten, artiesten en andere personen, zou eventueel wel mogen, echter alleen voor eigen gebruik. Ze mogen zonder toestemming van de gefotografeerde niet verspreid worden. Wij zullen ook geen foto’s van de gemeente, waarop personen kunnen warden herkend, op de website en/of op Facebook zetten. De foto’s die er nu staan zullen warden verwijderd of zijn verwijderd.

In ontwikkeling is dat onze diensten worden uitgezonden via livestream op het internet. De camera’s zijn gericht op het podium/liturgisch centrum. Echter, het kan voorkomen dat personen op de voorste 2 a 3 rijen, tegen het midden gangpad, in beeld komen, zeker als de gemeente gaat staan.

BOTTLE POST MEDIA S.L.U.

Bottle Post Media voorziet ons van onze website, voor technische ondersteuning en tijden het plaatsen van nieuwe content zal Bottle Post Media mogelijk beperkte toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens die opgeslagen staan in onze website. Bottle Post Media zal zorgvuldig met uw gegevens omgaan en deze niet verwerken of opslaan in haar eigen database.

7. VEILIGHEIDS MAATREGELEN

We gebruiken het SSL / HTTPS-protocol op onze hele site. Dit versleutelt de communicatie van onze gebruikers met de servers, zodat persoonlijk identificeerbare informatie niet zonder toestemming door derden wordt vastgelegd / gekaapt.

In geval van een datalek zullen systeembeheerders onmiddellijk alle nodige stappen ondernemen om de systeemintegriteit te waarborgen, contact opnemen met de getroffen gebruikers en indien nodig proberen wachtwoorden opnieuw in te stellen.

8. UW RECHTEN
ALGEMENE RECHTEN

Als u een geregistreerd account op deze website hebt of reacties hebt achtergelaten, kunt u een exportbestand aanvragen van de persoonlijke gegevens die we bewaren, inclusief eventuele aanvullende gegevens die u ons hebt verstrekt.

U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we hebben opgeslagen, verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. Kortom, we kunnen geen gegevens wissen die essentieel zijn voor u als actieve (geregistreerd) lid van onze gemeente (d.w.z. basisaccountinformatie zoals een e-mailadres).

Als u wilt dat al uw gegevens worden gewist, Heeft u geen toegang meer tot ons leden gedeelte.

AVG-RECHTEN

Uw privacy is voor ons van cruciaal belang wij streven er naar de AVG-norm te handhaven. Zie hier voor meer details: Algemene informatie AVG.

9. VRIJGAVE VAN UW GEGEVENS VOOR JURIDISCHE DOELEINDEN

Soms kan het voor juridische doeleinden noodzakelijk of wenselijk zijn voor NIGB om uw informatie vrij te geven in reactie op een verzoek van een overheidsinstantie of een particuliere procespartner. U stemt ermee in dat we uw informatie aan een derde partij mogen verstrekken als we te goeder trouw van mening zijn dat het wenselijk is om dit te doen in het kader van een civiele procedure, strafrechtelijk onderzoek of andere juridische kwestie. In het geval dat we een dagvaarding ontvangen die van invloed is op uw privacy, kunnen we ervoor kiezen om u hiervan op de hoogte te stellen om u de mogelijkheid te bieden een motie in te dienen om de dagvaarding in te trekken, of we kunnen proberen deze zelf te vernietigen, maar we zijn niet verplicht om dit ook te doen. We kunnen u ook proactief rapporteren en uw informatie vrijgeven aan derden als we van mening zijn dat dit om juridische redenen verstandig is, zoals onze overtuiging dat u frauduleuze activiteiten heeft ontplooid. U ontslaat ons van alle schade die kan voortvloeien uit of verband houdt met het vrijgeven van uw informatie op verzoek van wetshandhavingsinstanties of particuliere partijen.

Het doorgeven van persoonlijke gegevens voor juridische doeleinden zal alleen gebeuren in overeenstemming met de wetten van het land waarin u woont.

10. WIJZIGINGEN

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer we dit privacybeleid wijzigen, zullen we deze pagina dienovereenkomstig bijwerken en van u eisen dat u de wijzigingen accepteert om onze services te kunnen blijven gebruiken.

Laatst gewijzigd op: 27/10/2020