Onze gemeente “Toen & Nu”

Al in de jaren zestig van de vorige eeuw begonnen Nederlanders zich te interesseren voor het zonnige zuiden van Spanje. Het waren met name de gepensioneerden met tropische ervaring die de “warmte” zochten.

Onder hen was ook een voormalig missionair predikant uit Indonesië, Ds. Van den Brink, die zondagse bijeenkomsten begon in een voorstad van Malaga. Dat was het begin van het ontstaan van een reeks soortgelijke gemeenten in andere Spaanse plaatsen.

Sommige verdwenen na verloop van tijd, andere groeiden en bleven: zoals in Denia, Benidorm, Malaga, Fuengirola, Gran Canaria.

Aanvankelijk waren het onofficiële groepen, maar al direct na het overlijden van Franco werd de eerste gemeente geïnstitueerd, en door de Spaanse overheid erkend. (Denia, 1975). Onze gemeente volgde pas in 1979, nadat ze in feite al sinds 1968 bestond. Jarenlang werden de diensten in Benidorm in gehuurde locaties gehouden, tot in 1994 besloten werd tot aankoop van een bestaand gebouw. Na een ingrijpende verbouwing kon het als een echt eigen kerkgebouw in Augustus 1997 in gebruik worden genomen. Een wonderbaarlijke fondsenwerving ging er aan vooraf, het gebouw kreeg de naam “het Anker” ( El Ancla).

Vanaf het begin heeft onze gemeente zijn zeer open karakter gehouden, alle diensten hebben in wezen een protestants karakter. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar kerkelijke of niet-kerkelijke afkomst van de bezoekers, het is een echte oecumene. Meestal zijn het gepensioneerde predikanten die onze erediensten leiden.

Belangrijk voor onze leden en bezoekers is het elkaar ontmoeten in en rond de kerkdienst, verder zijn er tal van activiteiten van oktober t/m april; zoals een zangkoor, Zulluwus, wandelgroep, bijbelstudie, inloopochtend enz, verder zien wij dat er veel bloeiende contacten zijn en velen ook in Spanje een rijk sociaal leven hebben.