Orde van dienst 11 februari 2024. Aanvang 10.00 uur. Live via www.youtube.com/@Kerk-in-Benidorm. 1e collecte: Amecet , 2e collecte: Exploitatie. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op NL60INGB0004499449 t.n.v. Ned. Evangelische Gemeente Benidorm
Orde van dienst 11 februari 2024. Aanvang 10.00 uur. Live via www.youtube.com/@Kerk-in-Benidorm. 1e collecte: Amecet , 2e collecte: Exploitatie. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op NL60INGB0004499449 t.n.v. Ned. Evangelische Gemeente Benidorm

Voorganger: Ds. Gerry de Vries Muzikale begeleiding: Pieter Mokkenstorm Ambtsdrager van Dienst: Anneke Snel Mededelingen: Ko Jille Schriftlezing: Lucas 15 : 11 – 32 Lector: Eta Brouwer Thema: “Liefde” Welkom

Lees meer
Orde van dienst 1e Kerstdag 25 december 2023. Aanvang 10.00 uur, Live via kerkdienst gemist en YouTube. 1e collecte: Eredienst, 2e collecte: Onderhoud. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op Voorganger : Ds. Gerry de Vries Muzikale begeleiding : Pieter Mokkenstorm Ambtsdrager van Dienst : Bert Berendsen Mededelingen : Bert Berendsen Schriftlezing : Lucas 2 : 1 – 21 Lector : Marjan Berendsen Thema : Hoor jij wat ik hoor?
Orde van dienst 1e Kerstdag 25 december 2023. Aanvang 10.00 uur, Live via kerkdienst gemist en YouTube. 1e collecte: Eredienst, 2e collecte: Onderhoud. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op Voorganger : Ds. Gerry de Vries Muzikale begeleiding : Pieter Mokkenstorm Ambtsdrager van Dienst : Bert Berendsen Mededelingen : Bert Berendsen Schriftlezing : Lucas 2 : 1 – 21 Lector : Marjan Berendsen Thema : Hoor jij wat ik hoor?

· Welkom en mededelingen · Stil gebed · Samenzang: Gezang 138 : 1, 2, 3, 4 ‘Komt allen tezamen’ · Votum en groet · Samenzang Gezang 134 : 1, 2,

Lees meer
Orde van dienst 4e Adventszondag 24 december 2023. Aanvang 10.00 uur, Live via kerkdienst gemist en YouTube. 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Onderhoud. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op NL60INGB0004499449 t.n.v. Ned. Evangelische Gemeente Benidorm Voorganger : Ds. Gerry de Vries Muzikale begeleiding : Pieter Mokkenstorm Ambtsdrager van Dienst : Bert Berendsen Mededelingen : Bert Berendsen Schriftlezing : Matth. 1 : 18 – 25 Lector : Kitty Bolhuis Thema : Gehoorzaamheid
Orde van dienst 4e Adventszondag 24 december 2023. Aanvang 10.00 uur, Live via kerkdienst gemist en YouTube. 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Onderhoud. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op NL60INGB0004499449 t.n.v. Ned. Evangelische Gemeente Benidorm Voorganger : Ds. Gerry de Vries Muzikale begeleiding : Pieter Mokkenstorm Ambtsdrager van Dienst : Bert Berendsen Mededelingen : Bert Berendsen Schriftlezing : Matth. 1 : 18 – 25 Lector : Kitty Bolhuis Thema : Gehoorzaamheid

    · Welkom en mededelingen · Stil gebed · Aansteken van de kaarsen 4e Advent · Intochtslied Psalm 98 : 1, 2, 3, 4 ‘Zingt een nieuw lied voor

Lees meer
Orde van dienst 3e Adventszondag 17 december 2023. Aanvang 10.00 uur, Live via kerkdienst gemist en YouTube. 1e collecte: BOAT, 2e collecte: Onderhoud. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op NL60INGB0004499449 t.n.v. Ned. Evangelische Gemeente Benidorm Voorganger : Ds. Gerry de Vries Muzikale begeleiding : Pieter Mokkenstorm Ambtsdrager van Dienst : Peter de Lint Mededelingen : Annemieke van Wijnen Schriftlezing : Lucas 1 : 26 – 38 Lector : Marike de Lint Thema : “Maria een voorbeeld?”
Orde van dienst 3e Adventszondag 17 december 2023. Aanvang 10.00 uur, Live via kerkdienst gemist en YouTube. 1e collecte: BOAT, 2e collecte: Onderhoud. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op NL60INGB0004499449 t.n.v. Ned. Evangelische Gemeente Benidorm Voorganger : Ds. Gerry de Vries Muzikale begeleiding : Pieter Mokkenstorm Ambtsdrager van Dienst : Peter de Lint Mededelingen : Annemieke van Wijnen Schriftlezing : Lucas 1 : 26 – 38 Lector : Marike de Lint Thema : “Maria een voorbeeld?”

Welkom en mededelingen Stil gebed Aansteken van de kaarsen 3e Advent Intochtslied ELB 343: 1,2,3,4 ‘Heer onze God, hoe heerlijk is Uw naam’ Votum en groet Samenzang Gezang 117 :

Lees meer
Orde van dienst 2e Adventszondag 10 december 2023.  Aanvang 10.00 uur. Live via kerkdienst gemist en YouTube.  1e collecte: Voedselbank, 2e collecte: Onderhoud. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op NL60INGB0004499449 t.n.v. Ned. Evangelische Gemeente Benidorm  Voorganger: Ds. Gerry de Vries  Muzikale begeleiding: Peter Neeteson  Ambtsdrager van Dienst: Bert Berendsen  Mededelingen: Peter de Lint  Schriftlezing: Jesaja 40: 1 – 5 en Johannes 1: 19 – 34  Lector: Jan Sytze van Wijnen   Thema: “Hij is het!”
Orde van dienst 2e Adventszondag 10 december 2023. Aanvang 10.00 uur. Live via kerkdienst gemist en YouTube. 1e collecte: Voedselbank, 2e collecte: Onderhoud. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op NL60INGB0004499449 t.n.v. Ned. Evangelische Gemeente Benidorm Voorganger: Ds. Gerry de Vries Muzikale begeleiding: Peter Neeteson Ambtsdrager van Dienst: Bert Berendsen Mededelingen: Peter de Lint Schriftlezing: Jesaja 40: 1 – 5 en Johannes 1: 19 – 34 Lector: Jan Sytze van Wijnen Thema: “Hij is het!”

Welkom en mededelingen  Stil gebed  Aansteken van de kaarsen 2e Advent  Intochtslied Ps. 67: 1, 2, 3 ‘God, zij ons gunstig genadig’  Votum en groet  Samenzang ELB 242: Zo vriendelijk en veilig

Lees meer