Van half oktober tot en met half
april zijn er de volgende activiteiten:

Inloopochtend

Op vrijdagochtend kunt u vanaf 10.00 uur een kopje koffie drinken, een gezellig praatje maken, iemand van de kerkenraad aanspreken en/of een afspraak maken.

Het kerkelijk bureau is geopend op vrijdagochtend tot 12.00 uur. U kunt daar eventuele wijzigingen doorgeven.

Wandelen

Het zijn stevige wandelingen van ongeveer 10 kilometer over brede en smalle paden. Dus enige ervaring en goede schoenen zijn gewenst. Ook eten en drinken mee nemen voor de tochten. Om 10 uur koffie drinken bij Tutti Quanti in Albir wij vertrekken om 10.30 vanaf de markt aan de hoofdstraat in Albir, met eigen vervoer indien U dat bezit , anders met bus 10 vanuit Benidorm, Altea en omgeving. Bij de vertrekplaats wordt voor verder vervoer gezorgd.

Voor inlichtingen: Gerard v.d. Meer

Zangkoor

November t/m maart vrijdagmorgen van 11.30 – 12.30 uur gelegenheid om mee te zingen in het kerkkoor. Ons gemengde koor treedt een keer per maand op tijdens de zondagse dienst.

Bijbelstudie

Dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur bent u van harte welkom op de bijbelstudie in ons kerkgebouw. De bijbelstudie wordt geleid door de predikant.

Bibliotheek

Sinds november 2012 hebben we een bibliotheek, de boeken worden gratis uitgeleend. De overige “spelregels” vindt u in de bibliotheek.

Handwerkclub

Iedere woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur

Jeu de boules

Jeu de boules club, ‘’het Anker Petanca” Speelveld “Eucaliptus Park” Albir

De jeu de boules club heeft op dit moment 116 leden.
Om deel te nemen betaalt ieder lid € 7 (voor gereedschap en andere middelen zoals ringen telbordjes onderhoud etc.)
Men mag 1x gratis meespelen om te proberen of het bevalt.
Jeu de boules ballen zijn aanwezig.
Wij spelen bij droog weer op dinsdag vanaf 14.00 uur en vrijdag vanaf 14.00 uur
Men moet op deze dagen om 13.45 uur aanwezig zijn i.v.m. het indelen.
Voor het spelen kunnen de banen worden aangeharkt met de klaarstaande hark.
Na afloop van het spel gaan we ergens gezellig samen zitten om onder het genot van een drankje nog wat na te praten.

Voor inlichtingen Kitty Bolhuis tel: 0031 626 488 816