Orde van dienst 07 juli 2024. Aanvang 10.00 uur. Live via kerkdienst gemist en YouTube. 1e collecte: Voedselbank. 2e collecte: Onderhoud. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op NL60INGB0004499449 t.n.v. Ned. Evangelische Gemeente Benidorm

Orde van dienst 07 juli 2024. Aanvang 10.00 uur. Live via kerkdienst gemist en YouTube. 1e collecte: Voedselbank. 2e collecte: Onderhoud. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op NL60INGB0004499449 t.n.v. Ned. Evangelische Gemeente Benidorm

Voorganger: Ds. Aleida de Hoog

Ambtsdrager van Dienst: Bert  Berendsen

Mededelingen: Conny van Blitterswijk

Schriftlezingen: Ruth 1: 1 – 22

Lector: Truus Koppelaar

Muzikale begeleiding: Bernhard Slijkhuis

Thema:  “Ik vertrek”

 • Welkom en mededelingen
 • Stil gebed
 • Aansteken van de kaarsen
 • Zingen: Psalm 146: 1, 3
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 146: 5
 • Gebed van toenadering, overgaand in gebed om verootmoediging
 • Zingen; Gezang 437: 1 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’
 • Leefregel
 • Zingen: Gezang 437: 2
 • Schriftlezing: Ruth 1: 1 – 5
 • Zingen: Lied 942 Liedboek 2013: 1, 2 ‘Ik sta voor U in leegte en gemis’
 • Vervolg schriftlezing: Ruth 1: 6 – 22
 • Zingen: Lied 942: 3 ‘Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft’
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Hemelhoog 386: 1, 2, 5 ‘Wil je opstaan en Mij volgen’
 • Dankgebed en voorbeden; stil gebed; gezamenlijk gebeden Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Gezang 479: 1, 2, 4 ‘Aan U behoort o Heer der heren’
 • Zegen
 • Zingen Gezang 456: 3 ‘Amen, amen, amen,’