Orde van dienst 09 juni 2024.  Aanvang 10.00 uur. Live via kerkdienst gemist en YouTube.  1e collecte: Eredienst. 2e collecte: Onderhoud. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op NL60INGB0004499449 t.n.v. Ned. Evangelische Gemeente Benidorm

Orde van dienst 09 juni 2024. Aanvang 10.00 uur. Live via kerkdienst gemist en YouTube. 1e collecte: Eredienst. 2e collecte: Onderhoud. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op NL60INGB0004499449 t.n.v. Ned. Evangelische Gemeente Benidorm

Voorganger: Ds. Aleida de Hoog 

Muzikale begeleiding: Peter Neeteson 

Ambtsdrager van Dienst: Annemieke van Wijnen 

Mededelingen: Truus Koppelaar 

Schriftlezingen: Psalm 139 

Lector: André Bekker 

Thema: “Gezien en gekend worden” 

 

 • Welkom en mededelingen 
 • Stil gebed 
 • Aansteken van de kaarsen  
 • Zingen Psalm 75: 1 (U alleen, U loven wij)  
 • Votum en groet 
 • Zingen Psalm 139: 1, 2 (Heer die mij ziet, zoals ik ben) 
 • Gebed ter verootmoediging 
 • Zingen E.L.B. 308: 2 (O Heer, heb dank)
 • Leefregel 
 • Zingen E.L.B. 308: 3 (Zie Heer hier ben ik) 
 • Gebed bij de opening van het Woord 
 • Schriftlezing: Psalm 139   
 • Zingen Psalm 139: 3, 4 
 • Verkondiging: Thema “Gezien en gekend worden” 
 • Zingen Psalm 139: 7, 8 
 • Zingen Psalm 139: 13, 14 
 • Muzikale meditatie Peter Neeteson 
 • Zingen Gezang 487: 1, 3 (De Heer heeft mij gezien en onverwacht) 
 • Dankgebed en voorbeden; stil gebed; gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 • Inzameling van de gaven 
 • Slotlied Gezang 444: 3, 1 (Heer ontferm U over ons) 
 • Zegen 
 • Zingen Gezang 456: 3 (Amen, amen, amen,)