Orde van dienst 02 juni 2024. Aanvang 10.00 uur. Live via kerkdienst gemist en YouTube. 1e collecte: Open Doors. 2e collecte: Onderhoud. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op NL60INGB0004499449 t.n.v. Ned. Evangelische Gemeente Benidorm

Orde van dienst 02 juni 2024. Aanvang 10.00 uur. Live via kerkdienst gemist en YouTube. 1e collecte: Open Doors. 2e collecte: Onderhoud. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op NL60INGB0004499449 t.n.v. Ned. Evangelische Gemeente Benidorm

Voorganger: Ds. Aleida de Hoog

Muzikale begeleiding: Peter Neeteson

Ambtsdrager van Dienst: Conny van Blitterswijk

Mededelingen:  Annemieke van Wijnen

Schriftlezingen: Psalm 121

Lector: Annemieke van Wijnen

Thema:  ‘En wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren’ (dichtregel van Martinus Nijhoff)

 • Welkom en mededelingen
 • Stil gebed
 • Aansteken van de kaarsen
 • Zingen Gezang (NLB)283: 1, 2, 3 (In de veelheid van geluiden) melodie Rust mijn ziel, uw God is koning
 • Votum en groet
 • Zingen Psalm 146: 1, 3 (Zing mijn ziel voor God uw Here)
 • Inleiding op de dienst
 • Gebed van toenadering overgaand in het gebed om ontferming
 • Zingen Gezang 286 (Geef aan de wereld vrede Heer)
 • Gloria  (Taizé)
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing : Psalm 121 (Ik sla mijn ogen op en zie)
 • Zingen Psalm 121
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie Peter Neeteson
 • Zingen Psalm 68: 7 (God zij geprezen met ontzag)
 • Dankgebed en voorbeden; stil gebed; gezamenlijk gebeden Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied Gezang 44: 1, 2 (Dank dank nu allen God)
 • Zegen
 • Zingen Gezang 456: 3 (Amen, amen, amen,)