Orde van dienst 26 mei 2024. Aanvang 10.00 uur. Live via kerkdienst gemist en YouTube. 1e collecte: ZOA. 2e collecte: Onderhoud. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op NL60INGB0004499449 t.n.v. Ned. Evangelische Gemeente Benidorm

Orde van dienst 26 mei 2024. Aanvang 10.00 uur. Live via kerkdienst gemist en YouTube. 1e collecte: ZOA. 2e collecte: Onderhoud. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op NL60INGB0004499449 t.n.v. Ned. Evangelische Gemeente Benidorm

Voorganger: Ds. Jan Hoek

Muzikale begeleiding: Peter Neeteson

Ambtsdrager van Dienst: Annemieke van Wijnen

Mededelingen:  Truus Koppelaar

Schriftlezingen: Psalm 2; Handelingen 4: 23 – 31

Lector: Anneke Snel

Tekst: Handelingen 4: 29 – 31

Thema: De Kerk wordt vervolgd.

 • Welkom en mededelingen
 • Stil gebed
 • Aansteken van de kaarsen
 • Zingen Gezang 476: 3, 4 (Meester, Heer, uw graf kon u niet houden)
 • Votum en groet
 • Zingen Psalm 46: 1, 2 (God is een toevlucht t’ allen tijde)
 • We horen naar Gods gebod
 • Zingen Psalm 119: 19 (Gedenk aan ‘t woord)
 • Gebed om opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
 • Bijbellezingen: Psalm 2; Handelingen 4: 23 – 31
 • Gezang 466: 1, 2, 3 (Als God, mijn God, maar voor mij is)
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie Peter Neeteson
 • Zingen Psalm 138: 4 (Als ik, omringd door tegenspoed)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecten
 • Zingen ELB 246: 1, 2, 3 (Ik bouw op U)
 • Zegen
 • Zingen Gezang 456: 3 (Amen, amen, amen)
 • Zingen NLB 416: 1, 2, 3, 4 (Ga met God en hij zal bij je zijn)