Orde van dienst zondag 19 november 2023. Aanvang 10.00 uur, Live via kerkdienst gemist en YouTube. 1e collecte: Eredienst, 2e collecte: Onderhoud. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op NL60INGB0004499449 t.n.v. Ned. Evangelische Gemeente Benidorm

Orde van dienst zondag 19 november 2023. Aanvang 10.00 uur, Live via kerkdienst gemist en YouTube. 1e collecte: Eredienst, 2e collecte: Onderhoud. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op NL60INGB0004499449 t.n.v. Ned. Evangelische Gemeente Benidorm

Voorganger : Ds. Herman Feenstra

Muzikale begeleiding : Peter Neeteson

Ambtsdrager van Dienst : Peter de Lint

Mededelingen : Anneke Snel

Schriftlezing : Hebreeën 1 : 1 – 5; 3 : 1 – 6; 10 : 19 – 25; 13 : 22

Tekst : De brief aan de Hebreeën

Lector : Kitty Bolhuis

Thema : Waar gaat dit over?

 • Welkom en mededelingen
 • Stil gebed
 • Aansteken van de kaarsen
 • Zingen EL 362 : 3 (Licht van de overkant)
 • Votum en groet
 • Zingen EL 362 : 1, 4 (God in ons midden)
 • Gebed
 • Zingen Gezang 7 : 1, 4 (Het woord dat u ten leven riep)
 • Bijbellezing Hebreeën 1 : 1 – 5; 3 : 1- 6; 10 : 19 – 25; 13 : 22
 • Zingen Gezang 229 : 1, 3, 4 ((De dag van onze vorst brak aan)
 • Verkondiging over De brief aan de Hebreeën
 • Muzikaal intermezzo
 • Zingen Gezang 231 : 1, 2 (Wij knielen voor uw zetel neer)
 • Gebed
 • Collecten
 • Zingen EL 274a (Ik geloof in God de Vader)
 • Zegen
 • Zingen Gezang 456 : 3 (Amen, amen, amen)