Orde van dienst zondag 12 november 2023. Aanvang 10.00 uur, Live via kerkdienst gemist en YouTube. 1e collecte: ZOA, 2e collecte: Onderhoud. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op NL60INGB0004499449 t.n.v. Ned. Evangelische Gemeente Benidorm

Orde van dienst zondag 12 november 2023. Aanvang 10.00 uur, Live via kerkdienst gemist en YouTube. 1e collecte: ZOA, 2e collecte: Onderhoud. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op NL60INGB0004499449 t.n.v. Ned. Evangelische Gemeente Benidorm

Voorganger : Ds. Herman Feenstra

Muzikale begeleiding : Pieter Mokkenstorm

Ambtsdrager van Dienst : Anneke Snel

Mededelingen : Annemieke van Wijnen

Schriftlezing : Jakobus 1 : 1 – 18

Lector : Kitty Bolhuis

Thema : We komen er door!

 • Welkom en mededelingen
 • Stil gebed
 • Aansteken van de kaarsen
 • Zingen Gezang 285 : 1 (Geef vrede, Heer, geef vrede)
 • Votum en groet
 • Zingen Gezang 285 : 2, 3, 4 (Geef vrede, Heer, geef vrede)
 • Gebed
 • Leefregels
 • Zingen EL 302 : 1, 2, 3, 4 (Heer, ik kom tot U)
 • Bijbellezing Jakobus 1 : 1 – 18
 • Zingen Gezang 48 : 7, 9 (Leid ons niet in verzoeking, Heer)
 • Verkondiging over Jakobus 1 : 1 – 18
 • Muzikaal intermezzo
 • Zingen EL 170 : 1, 2 (Groot is uw trouw, o Heer)
 • Gebed
 • Collecten
 • Zingen EL 357 : 1, 5 (Vreugde, vreugde, louter vreugde)
 • Zegen
 • Amenlied Gezang 456 : 3 (Amen, amen, amen)