Orde van dienst zondag 5 november 2023. Aanvang 10.00 uur, Live via kerkdienst gemist. 1e collecte: Eredienst, 2e collecte: Onderhoud. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op NL60INGB0004499449 t.n.v. Ned. Evangelische Gemeente Benidorm

Orde van dienst zondag 5 november 2023. Aanvang 10.00 uur, Live via kerkdienst gemist. 1e collecte: Eredienst, 2e collecte: Onderhoud. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op NL60INGB0004499449 t.n.v. Ned. Evangelische Gemeente Benidorm

Voorganger : Ds. Herman Feenstra

Muzikale begeleiding : Jan Bolks

Ambtsdrager van Dienst : Anneke Snel

Mededelingen : Peter de Lint

Schriftlezing : Mattheüs 6 : 19 – 34 en Spreuken 3 : 9 – 10

Lector : Jolanda Steenbakkers

Thema : “Zorgverzekering”

 • Welkom en mededelingen
 • Stil gebed
 • Aansteken van de kaarsen
 • Zingen Gezang 448 : 1 (Soms groet een licht van vreugde)
 • Votum en groet
 • Zingen Gezang 448 : 2, 3 (Goddank, wij overdenken)
 • Gebed
 • Intro op Bijbellezing Zingen Psalm 119 : 49 (Hoe wonderbaar is uw getuigenis)
 • Bijbellezing Mattheüs 6 : 19 – 34 en Spreuken 3 : 9 – 10
 • Verkondiging over Mattheüs 6 : 19 – 34 en Spreuken 3 : 9 – 10
 • Muzikaal intermezzo
 • Zingen EL 59 : 1, 2, 3 (Weest niet bezorgd)
 • Gebed
 • Zingen EL 269 : 1, 2, 3, 4 (Wij leggen onze gaven)
 • Collecten
 • Geloofsbelijdenis: Filippenzen 2 : 5 – 11
 • Zingen EL 88 : 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Wij zingen, Vader, U ter eer)
 • Zegen
 • Amenlied Gezang 456 : 3 (Amen, amen, amen)