ORDE VAN DIENST ZONDAG 29 JANUARI 2023. AANVANG 10.00 UUR, LIVE VIA KERKDIENST GEMIST. 1e COLLECTE: EREDIENST 2e COLLECTE: EXPLOITATIE, OOK MOGELIJK VIA DE KNOP ONLINE COLLECTE OF OVERMAKEN OP NL60INGB0004499449 t.n.v. KERKELIJKBUREAU NIGB.

ORDE VAN DIENST ZONDAG 29 JANUARI 2023. AANVANG 10.00 UUR, LIVE VIA KERKDIENST GEMIST. 1e COLLECTE: EREDIENST 2e COLLECTE: EXPLOITATIE, OOK MOGELIJK VIA DE KNOP ONLINE COLLECTE OF OVERMAKEN OP NL60INGB0004499449 t.n.v. KERKELIJKBUREAU NIGB.

Voorganger : Ds. Peter den Admirant

Muzikale begeleiding : Peter Neeteson

Ambtsdrager van Dienst : Anneke Snel

Mededelingen : Kitty Bolhuis

Schriftlezing: Mattheüs 13 :  23 – 30 en 36 – 43

Lector : Nellie Vink

Thema : Hoe groot is Gods geduld!

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen Gezang 457: 1, 3 en 4 (Heilig, heilig, heilig)
 • Stil gebed
 • Aansteken kaars met het licht van de paaskaars
 • Votum en groet
 • Zingen E.L. 302 : 1 – 4 (Heer, ik kom tot U)
 • Gebed om de opening van het woord
 • Schriftlezing: Mattheüs 13 : 23 – 30 en 36 – 43
 • Zingen Psalm 86 : 2 en 5 (Ja, tot U hef ik mijn leven)
 • Verkondiging
 • Muzikaal intermezzo
 • Zingen Gezang 326 : 1, 2 en 5 (Een rijke schat van wijsheid)
 • Wij belijden ons geloof
 • Zingen Psalm 89 : 1 en 7 (Ik zal zolang ik leef)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen E.L. 341 (Heer, God, U loven wij)
 • Zegen
 • Zingen Amenlied Gez. 456 : 3