Orde van dienst 30 juni 2024.  Aanvang 10.00 uur. Live via kerkdienst gemist en YouTube.  1e collecte: Eredienst. 2e collecte: Onderhoud. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op NL60INGB0004499449 t.n.v. Ned. Evangelische Gemeente Benidorm

Orde van dienst 30 juni 2024. Aanvang 10.00 uur. Live via kerkdienst gemist en YouTube. 1e collecte: Eredienst. 2e collecte: Onderhoud. Mogelijk via de knop Online collecte of overmaken op NL60INGB0004499449 t.n.v. Ned. Evangelische Gemeente Benidorm

Voorganger: Ds. Aleida de Hoog 

Ambtsdrager van Dienst: Conny van Blitterswijk 

Mededelingen: Truus Koppelaar  

Schriftlezingen: Psalm 2; Marcus 1: 5 – 11  

Lector: Will Kooijman 

Muzikale begeleiding: Bernhard Slijkhuis 

Thema:  “Profiel van een koning?” 

 Welkom en mededelingen 

 • Stil gebed 
 • Aansteken van de kaarsen  
 • Zingen Psalm 72: 1, 4 ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’ 
 • Votum en groet 
 • Zingen Psalm 72: 6 ‘Bloeie zijn naam in alle streken,’ 
 • Gebed van toenadering, overgaand in gebed om verootmoediging 
 • Zingen LB 2013 377: 1, 2  ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’ 
 • Vervolg gebed 
 • Zingen LB 2013 377: 4, 6 ‘Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,’ 
 • Vervolg gebed 
 • Zingen LB 2013 377: 7 ‘Zoals ik ben: dat ik uw Naam’ 
 • Schriftlezing: Psalm  2; Marcus 1: 5 – 11 
 • Zingen E.L.B. 495 ‘King of kings, glory hallelujah’ 
 • Verkondiging Thema:  “Profiel van een koning?” 
 • Meditatief orgelspel 
 • Zingen Gezang 286: 1, 2, 3, 4, 5 ‘Geef aan de wereld vrede Heer’ 
 • Dankgebed en voorbeden; stil gebed; gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 • Inzameling van de gaven 
 • Slotlied: Gezang 281: 1, 2, 3, 4  ‘Jezus zal heersen waar de zon’ 
 • Zegen  
 • Zingen Gezang 456: 3  ‘Amen, amen, amen,’