ORDE VAN DIENST ZONDAG 11 JUNI 2023. AANVANG 10.00 UUR, LIVE VIA KERKDIENST GEMIST. 1e COLLECTE: EREDIENST, 2e COLLECTE: EXPLOITATIE, OOK MOGELIJK VIA DE KNOP ONLINE COLLECTE OF OVERMAKEN OP NL60INGB0004499449 t.n.v. NED. EVANGELISCHE GEMEENTE BENIDORM

ORDE VAN DIENST ZONDAG 11 JUNI 2023. AANVANG 10.00 UUR, LIVE VIA KERKDIENST GEMIST. 1e COLLECTE: EREDIENST, 2e COLLECTE: EXPLOITATIE, OOK MOGELIJK VIA DE KNOP ONLINE COLLECTE OF OVERMAKEN OP NL60INGB0004499449 t.n.v. NED. EVANGELISCHE GEMEENTE BENIDORM

Voorganger : Ds. Hans Maris

Muzikale begeleiding : Peter Neeteson

Ambtsdrager van Dienst : Henk Bouman

Mededelingen : Irene Annevelt

Schriftlezing: Genesis 3 : 1 – 13 

Lector : Marjo van der Graaf

Thema : “Maar God…”

 • Welkom en mededelingen
 • Stil gebed
 • De Paaskaars – bron van leven en licht
 • Zingen Gezang 147 : 1 ,4, 5, 6 ‘Looft God, gij christnen maakt Hem groot
 • Votum en groet
 • Zingen Gezang 395 : 1, 3, 4 ‘O Heer, verberg U niet voor mij’
 • Gods wet voor ons leven
 • Zingen Psalm 32 : 4 ‘Zo spreekt de Heer: mijn weg zal Ik u wijzen’
 • Gebed voor de opening van het Woord
 • Bijbellezing  Genesis 3 : 1 – 13
 • Zingen Gezang 461 : 1, 2, 3, 7 ‘O hoogt’ en diepte looft nu God’
 • Verkondiging over Genesis 3 : 9
 • ‘Maar de Here God riep de mens: ‘Waar ben je?’
 • Muzikaal intermezzo
 • Zingen Psalm 73 : 8, 9 ‘Hoe was ik in opstandigheid’
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecten
 • Zingen EL 301 : 1, 2, 3, 5 ‘Heer Gij hebt dit lieve leven ons gegeven’
 • Zegen
 • Zingen Amenlied Gezang 456 : 3