ORDE VAN DIENST ZONDAG 4 JUNI 2023. AANVANG 10.00 UUR, LIVE VIA KERKDIENST GEMIST. 1e COLLECTE: OPEN DOORS, 2e COLLECTE: EXPLOITATIE, OOK MOGELIJK VIA DE KNOP ONLINE COLLECTE OF OVERMAKEN OP NL60INGB0004499449 t.n.v. NED. EVANGELISCHE GEMEENTE BENIDORM

ORDE VAN DIENST ZONDAG 4 JUNI 2023. AANVANG 10.00 UUR, LIVE VIA KERKDIENST GEMIST. 1e COLLECTE: OPEN DOORS, 2e COLLECTE: EXPLOITATIE, OOK MOGELIJK VIA DE KNOP ONLINE COLLECTE OF OVERMAKEN OP NL60INGB0004499449 t.n.v. NED. EVANGELISCHE GEMEENTE BENIDORM

Voorganger : Ds. Hans Maris

Muzikale begeleiding : Peter Neeteson

Ambtsdrager van Dienst : Ineke Hoogakker

Mededelingen : Marry Bouman

Schriftlezing: 2 Korinthiërs 3 : 12 – 18

Lector : Ilse Pos

Thema : “Het geheim van echte vrijheid”

 • Welkom en mededelingen
 • Stil gebed
 • Ons licht ontstoken aan Christus
 • Zingen EL 374 : 1, 2 ‘O Heer, mijn God, wanneer ik in verwondring’
 • Votum en groet
 • Zingen Psalm 147 : 1 ‘Lof zij de Heer, goed is het leven’
 • Gebed
 • Bijbellezing 2 Korinthiërs 3 : 12 – 18
 • Zingen Psalm 145 : 2, 3 ‘Ik zal getuigen van Uw heerlijk licht’
 • Preek over 2 Korintiërs 3 : 17b “Waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid” ‘Het geheim van echte vrijheid’
 • Muzikaal intermezzo
 • Zingen EL 144 : 1, 2 ‘De Geest des Heren die het leven en vrijheid is’
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecten
 • Zingen Gezang 39 : 5, 6, 9 ‘Die Geest geeft ‘Heren woord in kindermonden’
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen Gezang 305 : 1, 2 ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’
 • Zegen
 • Zingen Amenlied Gezang 456 : 3