ORDE VAN DIENST ZONDAG 28 MEI 2023. AANVANG 10.00 UUR, LIVE VIA KERKDIENST GEMIST. 1e COLLECTE: EREDIENST, 2e COLLECTE: EXPLOITATIE, OOK MOGELIJK VIA DE KNOP ONLINE COLLECTE OF OVERMAKEN OP NL60INGB0004499449 t.n.v. NED. EVANGELISCHE GEMEENTE BENIDORM

ORDE VAN DIENST ZONDAG 28 MEI 2023. AANVANG 10.00 UUR, LIVE VIA KERKDIENST GEMIST. 1e COLLECTE: EREDIENST, 2e COLLECTE: EXPLOITATIE, OOK MOGELIJK VIA DE KNOP ONLINE COLLECTE OF OVERMAKEN OP NL60INGB0004499449 t.n.v. NED. EVANGELISCHE GEMEENTE BENIDORM

Voorganger : Ds. Hans Maris

Muzikale begeleiding : Peter Neeteson

Ambtsdrager van Dienst : Henk Bouman

Mededelingen : Conny van Blitterswijk

Schriftlezing: Handelingen 2 : 1 – 13

                           Efeziërs 5 : 9 – 21

 Lector : Lieke Jaarsma

 Thema : “…maar laat de Geest u vervullen”

 • Welkom en mededelingen
 • Stil gebed
 • Aansteken van onze lichten aan de Paaskaars
 • Zingen Gezang 242 : 1, 2, 3 Komt laat ons deze dag
 • Votum en groet
 • Zingen EL 147 : 1, 2, 6 Heer, ik hoor van rijke zegen
 • De weg van gehoorzaamheid aan God (Efeziërs 5 : 1 – 8)
 • Zingen Gezang 462 : 1, 2 Ontwaak, gij die slaapt
 • Gebed
 • Bijbellezing Handelingen 2 : 1 – 13

                                 Efeziërs 5 : 9 – 21

 • Zingen Psalm 43 : 3, 4  O, Here God, kom mij bevrijden
 • Verkondiging over Efeziërs 5 : 18b ‘…maar laat de Geest u vervullen’
 • Muzikaal intermezzo
 • Zingen Gezang 239 : 1, 4, 5, 6, 7 Kom Schepper God, O Heilige Geest
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecten
 • Zingen EL 186a : 1, 3 Leid mij, Heer, o machtig Heiland
 • Zegen
 • Zingen Amenlied Gezang 456 : 3