ORDE VAN DIENST ZONDAG 25 SEPT. AANVANG 10.00 UUR, LIVE VIA KERKDIENST GEMIST. 1e COLLECTE: VOEDSELBANK, 2e COLLECTE: EXPLOITATIE, OOK MOGELIJK VIA DE KNOP ONLINE COLLECTE OF OVERMAKEN OP NL60INGB0004499449 t.n.v. KERKELIJKBUREAU NIGB.

ORDE VAN DIENST ZONDAG 25 SEPT. AANVANG 10.00 UUR, LIVE VIA KERKDIENST GEMIST. 1e COLLECTE: VOEDSELBANK, 2e COLLECTE: EXPLOITATIE, OOK MOGELIJK VIA DE KNOP ONLINE COLLECTE OF OVERMAKEN OP NL60INGB0004499449 t.n.v. KERKELIJKBUREAU NIGB.

Voorganger : Ds. Peter den Admirant

Muzikale begeleiding : Peter Neeteson

Ambtsdrager van Dienst : André Bekker

Mededelingen : Kitty Bolhuis

Schriftlezing : 1 Koningen 17 : 1 -16

Lector : Joke Bekker

Thema : “Als je niets meer overhoudt”

 • Welkom en mededelingen
 • Stil gebed
 • Aansteken kaarsen met het licht van de paaskaars
 • Zingen ELB 125 : 1, 2, 3
 • Votum en groet
 • Zingen Ps. 32 : 1, 3 
 • Gebed om de opening van het woord
 • Schriftlezing 1 Koningen 17 : 1 -16
 • Zingen Ps. 33 : 7, 8 
 • Verkondiging : Als je niets meer overhoudt…
 • Muzikale meditatie Peter Neeteson
 • Zingen Gez. 429 : 1, 2, 3
 • Wij belijden ons geloof
 • Zingen ELB 275 : 1
 • Viering Heilig Avondmaal
 • Zingen Ps. 103 : 4
 • Zingen Gez. 358 : 1, 3, 4
 • Dankgebed en voorbede
 • Collecte
 • Zingen ELB. 223 : 1, 2, 4 
 • Zegen
Uw reactie