Afscheidsdienst van Gerard Adriaan Pos. Vrijdag 23 september. Aanvang 11.00 uur, live via Kerkdienst Gemist

Afscheidsdienst van Gerard Adriaan Pos. Vrijdag 23 september. Aanvang 11.00 uur, live via Kerkdienst Gemist

Voorganger : Ds. P.J. den Admirant

Muzikale begeleiding : Peter Neeteson

Inleidend orgelspel

Begroeting

Zingen: E.L. 413 : 1 en 2  “Lichtstad met uw paarlen poorten

Woorden van nagedachtenis 

Zingen: E.L. 376 : 1 en 2, “Abba Vader “

Gebed

Zingen: E.L. 203 : 1 t/m 4 “Genade, zo oneindig groot”

Schriftlezing: Jesaja 43 : 1 – 7  Romeinen 8 : 31 – 39

Zingen Psalm 23 : 1 en 2 “Ik wil van God als van mijn Herder spreken”

Verkondiging: Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij

Muzikaal intermezzo : Peter Neeteson speelt Cantique de Jean Racine (Gabriel Fauré)

Zingen: Gezang 300 : 1, 4 en 6 “Eens, als de bazuinen klinken”

Dankgebed en voorbede

Zingen: E.L. 413 : 3 en 4 “Schoon tehuis voor moede pelgrims”

Zegenbede

Uitleidend orgelspel

Uw reactie