ORDE VAN DIENST ZONDAG 18 SEPT. AANVANG 10.00 UUR, LIVE VIA KERKDIENST GEMIST. 1e COLLECTE: EREDIENST, 2e COLLECTE: EXPLOITATIE, OOK MOGELIJK VIA DE KNOP ONLINE COLLECTE OF OVERMAKEN OP NL60INGB0004499449 t.n.v. KERKELIJKBUREAU NIGB.

ORDE VAN DIENST ZONDAG 18 SEPT. AANVANG 10.00 UUR, LIVE VIA KERKDIENST GEMIST. 1e COLLECTE: EREDIENST, 2e COLLECTE: EXPLOITATIE, OOK MOGELIJK VIA DE KNOP ONLINE COLLECTE OF OVERMAKEN OP NL60INGB0004499449 t.n.v. KERKELIJKBUREAU NIGB.

Voorganger : Br. Henk Bouman

Muzikale begeleiding : Peter Neeteson

Ambtsdrager van Dienst : Kitty Bolhuis

Mededelingen : André Bekker

Schriftlezing : Lucas 16 : 19 – 31

Lector : Marry Bouman

Thema : Lazarus op Lesbos.

 • Welkom en mededelingen
 • Stil gebed
 • Aansteken kaarsen
 • Votum en groet
 • Zingen Gez. 288 : 1, 5 
 • Gebed
 • Bijbellezing Lukas 16 : 19 – 31
 • Zingen Ps. 49 : 1, 2 
 • Preek over Lazarus op Lesbos 
 • Muzikale meditatie Peter Neeteson
 • Zingen ELB. 203 : 1, 2, 3, 4
 • Dankgebed en voorbede
 • Geloofsbelijdenis zingen ELB. 274 A  
 • Collecte
 • Zingen ELB. 351 
 • Zegen
 • Zingen Gez. 456 : 3 (Amenlied)